Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu Kalp Damar Cerrahisi
Uzmanı

Prof.Dr.İlhan Sanisoğlu Uludağ Tıp Fakültesi mezunudur. 1990 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında Uzmanlığını almış, 2011 yılında ise Profesörlük ünvanını almıştır. Dr. Sanisoğlu halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı SUAM de Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde çalışmaktadır

Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu Videolar

Aort Damar Ameliyatları

Devamı

Diğer Kapak Ameliyatları

Devamı

Kapak Ameliyatları

Devamı

Basında Prof. Dr. Sanisoğlu

Devamı

Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu NTV Güzel Hayat Programında

Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

<b>The European Association for Cardio-thoracic Surgery</b>

The European Association for Cardio-thoracic Surgery

<b>The International Society for Cardiovascular Surgery</b>

The International Society for Cardiovascular Surgery

<b>Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği</b>

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

<b>Türk Kardiyoloji Derneği</b>

Türk Kardiyoloji Derneği

Gerçekleştirilen Ameliyatlar
Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen ameliyatlar aşağıdaki gibidir;

Koroner Arter Baypas Cerrahisi;

Çalışan kalpte veya kalp – akciğer makinası kullanarak uygulanan baypas ameliyetları

Aort Kapak Hastalıkları Cerrahisi;

Yaşa uygun olarak seçilen yöntemle hem mekanik hem de biyoprotez kapak değişimi ameliyatları

Mitral Kapak Hastalıkları Cerrahisi

Sahip olduğumuz cerrahi deneyim ile yapılan mitral kapak tamir ameliyatları veya kapak değişim amliyetları

Koroner Arter Baypas Cerrahisi;

Çalışan kalpte veya kalp – akciğer makinası kullanarak uygulanan baypas ameliyatları

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Cerrahisi;

Küçük kesiden veya normal kesi ile yapılan doğumsal kalp anomalileri hastalıkları cerrahisi

Aort Anevrizma Cerrahisi

Kalp – akciğer makinası kullanılarak ya da endovasküler stent tekniği ile yapılan anevrizma (baloncuk ) operasyonları

Aort Diseksiyonu Cerrahisi;

Diseksiyon nedeniyle hastanemize ulaşan tüm hastalar acil olarak operasyona alınmaktadır.

Kalp Yetmezliği Cerrahisi ve Ventrikül Destek Cihazı Uygulamaları;

İleri dönem kalp yetmezliği olan hastalarda ventrikül destek cihazı (yapay kalp cihazları) uygulanmaktadır.

Karotis Arter Cerrahisi;

Şah damarı tıkanıklıkları için her türlü donanıma sahip olan kliniğimizde bu ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır.

Varis Cerrahisi;

Her türlü varis tedavisi kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.

Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Kapak Tamiri Operasyonları;

Dünyada sayılı merkezlerde uygulanmakta olan küçük kesi ile kapak ameliyatları kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Baypas Cerrahisi;

Hastalığının derecesine göre uygun hastalara küçük kesi ile baypas ameliyatı yapılmaktadır.

Kronik Böbrek Hastalarına Yönelik Fistül Operasyonları;

Diyaliz ihtiyacı olan böbrek hastalarına yönelik hemodiyaliz kateteri ve fistül operasyonları yapılmaktadır. Konvansiyonel yöntemler yanında kliniğimizde tüm dünyada kabul gören güncel yöntemler de uygulanmaktadır. Bunların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent ile Tedavisi;

Özellikle açık cerrahisi çok yüksek olan anevrizma (baloncuk = damar genişlemesi ) hastalarında endovasküler, küçük bir kesiden girilerek yapılan stent tedavisi ile anevrizma (baloncuk) ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Periferik Arter Hastalıkları Cerrahisi;

Özellikle bacak damarlarında olan tıkanıklıklar nedeniyle, normal aktivitelerini gerçekleştiremeyen hastalarımıza hem stent tedavisi hem de ameliyat uygulanabilmektedir.

Bilmedikleriniz