The European Association for Cardio-thoracic Surgery

The International Society for Cardiovascular Surgery

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği