Aortun kısa bir segmentini oluşturan arkus aorta  kollara ve beyine giden damarların çıktığı kısımdır. Kemer şeklinde olduğu için arkus aorta veya transvers aorta adı verilir. Arkus aorta anevrizmaları tüm torasik aort anevrizmalarının %10’unu oluşturur. Aort arkusunu ilgilendiren anevrizmalar da diğer bölgelerde olduğu gibi genişleme ve rüptür (yırtılma) eğilimi gösterir. Ancak arkus aort anevrizmaları anatomik lokalizasyonu nedeniyle, cerrahi girişim esnasında kendine ait bazı güçlükleri de beraberinde getirir. Bu nedenle bu bölgeyi ilgilendiren ameliyatlarda, beynin korunmasının özel bir önemi vardır.

Arkus cerrahisini aortun diğer lokalizasyonlarından ayıran en önemli farklılık serebral(beyin) dolaşımıyla olan yakın ilgisi ve beyin koruma yöntemlerinin gerekliliğidir. Arkus aort cerrahisi esnasında kansız bir ameliyat sahası sağlamak için kan dolaşımı bir süre ( en fazla 45-60 dakika) durdurulur. Bu durumdan tüm organlar etkilenmesiyle beraber en fazla beyin dokusu etkilenir. Bu nedenle cerrahi esnasında bazı serebral (beyin) koruma yöntemlerinin de uvgulanması gerekir.

Serebral koruma yöntemlerinin başlıcaları:

Hipotermi: Vücut ısısı 20 derecenin altına düşürülerek vücut metabolizması yavaşlar ve beyin dokusunun iskemiye ( kan akımının olmaması durumu) toleransı artar. vucut ısısı ne kadar düşürülürse ( alt sınırı 16 derecedir) beyin ve diğer organların iskemiye direnci o kadar artar.

Antegrad seraebral perfüzyon: Beyin dokusunun cerrahi esnasında her iki şah damarı yoluyla kan dolaşımının devam ettirilmesi.

Önceleri gerçekleştirilen arkus cerrahisi sonrasında ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınmıştır. Ateramatöz embolilere veya malperfüzyona bağlı stroke (inme), uzamış derin hipotermik sirkulatuar arrest sonrasında görülen nörolojik fonksiyon bozuklukları ve ensefalopatiler başlangıçta hayal kırıklığı yaratmıştır. Frajil aort duvarından olan kanamalar, cerrahi manüplasyon güçlükleri, hipotermiye bağlı koagülasyon bozuklukları da karşılaşılan diğer problemlerdir.  Tüm bu zorluklarına karşın, günümüzde aort cerrahisinde tecrübeli merkezler, planlı operasyonlarla önceleri görülen yüksek morbidite ve mortalite oranlarını önemli ölçüde azaltmışlardır.
Daha önce aort disseksiyonu nedeniyle ameliyat olan bir hastada gelişen arkus aort anevrizması. Tomografik görüntü ve ameliyat resmi