Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir.  Aorta’nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Kalpten çıkan aortada oluşan anevrizmalara asendan aort anevrizması adı verilir.  Genişlemiş olan bölümün yırtılarak hayatı tehdit etme riski vardır. Anevrizma ne kadar büyükse yırtılma ihtimali o kadar fazladır. Anevrizma küçükse hasta kontrol altında tutulur, özellikle tansiyon kontrolü çok önemlidir. Anevrizma çapı 5.5cm e ulaşıncaa  ameliyatla tedavi edilir. Çıkan aort cerrahisinde yapılan  başlıca ameliyatlar

Bentall ameliyatı: Aort kapağı, genişlemiş çıkan aort ve sinüsler olarak adlandırdığımız aort kökü mekanik kapak ve  sentetik damar ile değiştirilir. Hastalar, mekanik kapak olduğu için Coumadin denilen kan sulandırıcı ilacı ömür boyu kullanmak zorundadırlar.

Valve sparing (kapak koruyucu) ameliyatlar: Günümüzde oldukça yaygın yapılan ameliyatlardır. Bentall ameliyatından farkı  aort kapak çıkartılmaz korunur. genişlemiş koroner sinüsler (aort kökü) ve çıkan aorta sentetik greftle değiştirilir. Böylece hastaların kan sulandırıcı kullanması gerekmez. Teknik olarak Bental ameliyatına göre daha komplike ameliyatlardır.

Suprakoroner greft tekniği: Eğer aort kapakçığı ve koroner arterlerin çıktığı aort kök kısmı geniş değilse, bu  kısmın üstünde çıkan aortadaki genişlemeler sentetik damar ile değiştirilebilir. Bu teknik bahsedilen iki tekniğe göre daha basittir.

Bentall Ameliyatı

Bentall prosedürü ile asendan aort anevrizması tamiri (yapay aort kapağı ve yapay damar kullanılarak aort kökü çıkan aorta ve aort kapağı değiştirilmiş )

Suprakoroner greft tekniği

 Aort kökü normal olan bir hasta kök dışındaki çıkan aorta sentetik greftele değiştirilmiş ilave olarakta koroner bypass yapılmış.

Aort kapak koruyucu ameliyatı

Marfan sendromlu 17 yaşında basketbolcu bir hasta. Aort kökü sinüsler seviyesinde 5.6cm ve hafif orta aort kapak yetersizliği mevcut. Aort kapak korunarak  aort kökü ve çıkan aorta değiştirilmiş.

Aort kökü non koroner sinüs bazal ring seviyesine kadar hazırlanır.

Sol koroner arter ada şeklinde hazırlanır ve sol koroner sinüs cıkarılır.

Aort kökü sağ koroner sinüs,  pulmoner arter ve sağ ventrikül çıkım yolundan ayrılır.

Non -sağ koroner komissür hizası dıştan disseke edilerek hazırlanır.

Sağ koroner ada şeklinde hazırlanır ve genişlemiş sağ koroner sinüs çıkarılır.

Aort kökü iskelet haline geldikten sonra bazal ring seviyesinde içten dışa plejitli dikişler geçilir.

Sentetik greft aort köküne uygun şekilde hazırlanır.

Dikişler greftten geçirildikten sonra greft resimdeki gibi indirilir ve dikişler bağlanır.

Her üç komissür hizasındaki dikişler sentetik grefte uygun gelen yerden geçirilir ve bağlanır. Resimde kapakların uygun şekilde kapandığı görülüyor.

Koroner sinüslerden kalan aorta içten grefte dikilir.

Kapakta yetmezlik olup olmadığı serum ile kontrol edilir.

Sol koroner arter grefte uygun şekilde dikilir.

Sağ koroner arter grefte dikilir.

Ameliyatın tamamlanmış hali.

Protez kapak endokarditi

Önceki ameliyatta takılan enfekte biyolojik kapak çıkarılırken.

Enfekte protez kapak çıkarıldıktan sonra. Kapak altında enfeksiyona bağlı oluşan poş (kese).

Kese ve aortik annulusun perikard yama ile tamir edilmiş hali.

Perikard ile oluşturulan yeni annulustan geöçirilen plejiti dikişler.

Enfekte aort ameliyat bitmiş hali. Biyolojik stentsiz kapaklı konduit (damar) ile aort replasmanı.

 

Aort Diseksiyonu

Aort duvarının 3 ana katmanı vardr. Aortanın iç katmanının yırtılarak kanın orta katmana geçmesine ve burada yeni bir lümen oluşturmasına aort diseksiyonu denilmektedir. Yeni oluşmuş aort diseksiyonu acil ve hayatı tehdit eden bir durumdur.

Aort damarının tabakalara ayrılmasıyla duvar incelip zar halini almış. Aort içinde akan kan mor renkte görülebilmekte.

Aortanın tamamen yırtılıp hastayı kaybetme oranı saatte %1 dir. Hastaların %50’si ilk 48 saatte ölür. Hastaların genellikle tansiyonları yüksektir. Hipertansiyon aort disseksiyonu oluşumu için risktir. Hastalar muayenede göğüse veya sırta yansıyan bıçakla yırtılırcasına çok şiddetli ağrı ile gelirler.

Tanı ekokardiyografi veya bilgisayarlı tomografi ile rahatlıkla konabilir. Tanının atlanması veya geç konması hastalar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Yapay damarla aort diseksiyonu tamiri. Bu tür ameliyatlarda kalp akciğer makinesi kullanılarak hastanın vücut sıcaklığı 16-18◦C’ye kadar soğutulmakta ve ameliyat bitinceye kadar dolaşım tamamen durdurulabilmektedir.

Tabakalara ayrılmış çıkan aort damarı.  Tabakalara ayrışma böbrek damarlarının altına kadar ilerleyebilir.

Ayrışan aort tabakalarının sentetik materyal ile güçlendirilir. Bu işlemler esnasında vücut ısısı 18 dereceye kadar düşürülür ve kan dolaşımı bir müddet durdurulur.

Kanın tabakaların arasına girdiği yırtılan aort kısmının yerine sentetik damar konur ve sentetik materyal ile güçlendirilen her iki aort ucuna dikilir.

Ameliyatın son hali