Klinik bulgular çoğunlukla anevrizmanın boyutu, pozisyonu ve büyüme oranına bağlıdır. Genellikle herhangi bir bulgu vermezler ve  başka nedenler için yapılan diagnostik bir işlem sırasında tanı konur. Anevrizma çok genişlediği zaman görülebilecek başlıca semptom ve klinik bulgular;
Nefes darlığı,ses kısıklığı ve öksürük : Büyüyen anevrizmanın trakea (nefes borusu) ve sol ana bronşa basısı sonucu gelişir.
Hemoptizi: Bası sonucu gelişen bronş erezyonuna bağlı olarak gelişen kanamalardir
Yutma güçlüğü: Anevrizmanın yemek borusuna basısı sonucu gelişir.
Ses kısıklığı: Sol recurrent laringeal sinire bası sonucu gelişen ses tellerinin paralizisi (felci) sonucu gelişir.
Tedavi:
Torasik aort anevrizmaları  küçükse takip edilirler. Takipte en sık Bilgisayarlı tomografi veya MR  görüntüleme kullanılır. Takip esnasında hastanın tansiyon kontrolü, eğer kullanıyorsa sigarayı bırakması önemlidir. anevrizma belli bir çap a ulaşınca cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Bununla beraber uygun vakalarda TEVAR olarak ta adlandırılan stent de uygulanabilir.

Hangi anevrizmalar tedavi edilmelidir?
semptomatik anevrizmalar
hızlı genişleyen anevrizmalar ( yılda 0.5 cm’den fazla )
çapı 6 cm’yi aşan anevrizmalar

Anevrizmanın tamamının cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra  sonra o bölge sentetik damar ile tamir edilir.

67 yaşında bir erkek hasta torakal aort anevrizması  solda anjiyografik, sağda tomografi görüntüsü.

Aynı hastanın anevrizması(sol), aynı anevrizmanın yapay damarla  tamir edildikten  sonra(sağ).