Aort damarı göğüs boşluğu (toraks) ve karın boşluğundaki ( abdomen)  bölümünde genişlemiş işe torakoabdominal aort anevrizmalarından (TAAA) bahsedilir. bu bölgenin anevrizmaları genellikle bulgu vermezler bununla beraber seyrek olarak ağrı,ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açabilir.

Torakoabdominal aort anevrizmalarının  en önemli nedeni aterosklerozdur. Aterosklerotik plak zamanla damar duvarını zayıflatır ve aort duvarını genişlemeye müsait hale getirir. Bazı risk faktörleri anevrizma oluşumunu hızlandırırlar.

Risk faktörleri nelerdir?

  • Yaş: 65 yaşın üzerindeki kişilerde risk artar
  • kontrol edilemeyen yüksek tansiyon
  • Uzun süre sigara kullanılması
  • Ailenin diğer bireylerinde olması
  • Konnektif doku hastalıkları

Cerrahi tedavi

Hastaların ağrı, nefes darlığı gibi semptomları varsa veya anevrizma çapı 6cm in üstündeyse ameliyat önerilir. Bu ameliyatlar oldukça kompleks ve riskli olup, ilave olarak kronik akciğer hastalığı veya böbrek yetmezliği olan ve yaşlı hastalarda risk daha da yüksektir. Bu tür hasta gurubunda stent daha uygun bir seçenek olabilir. Omur ilik başlıca aort un bu bölgesinden çıkan dallar tarafından beslenir. Ameliyat sonrası dönemde omurilikte meydana gelebilecek beslenme bozukluğuna bağlı olarak parapleji adını verdiğimiz belden aşağı felç görülebilir. Stent konan hastalarda daha düşük olmasına karşın felç riski mevcuttur.

Alt kısımda ameliyat çizim ve gerçek resimlerle gösterilmektedir:

Göğüs ve karın boşluğu  açıldıktan sonra anevrizmanın görüntüsü.

Anevrizma kesesinin açılmış hali; kese içinden çıkan böbrek ve karın içi organlarına giden damarların kateter yardımıyla beslenmesi.

 Aort damarının genişlemiş kısmı çıkarılmış ve sentetik damarın her iki ucunun normal aort damarına  anastomozu yapılmış. İlave olarak böbrek ve karın organlarını besleyen damarlar da sentetik damar üzerine anastomozu yapılmış hali.