Mitral kapak sol atrium(kulakçık) ile sol ventrikül(karıncık) arasında bulunur. Ön ve arka olmak üzere iki tane yaprakçığı vardır.  Kalbin kasılması esnasında kapalı durumda olan yaprakçıklar kanın sol karıncıktan  sol kulakçığa kaçmasını engeller. Kalp gevşediği zaman yaprakçıklar açılarak akciğerden gelen temiz kanın sol kulakçıktan sol karıncığa geçmesini sağlar.   Açık pozisyonda  mitral kapak alanı 4-6 cm2 dir. Mitral kapak hastalıklarını, mitral kapak darlığı ve yetersizliği olarak ikiye ayırabiliriz.

Mitral kapak darlığı nasıl oluşur?

Mitral darlığının ülkemizde en sık nedeni genç yaşta geçirilmiş akut eklem romatizmasıdır. Akut eklem romatizması genellike 10-15 yaşa arası görülür ve etken mikroorganizma bete hemolitik streptekoklardır. Hastaların 30 lu yaşlara kadar en az 5 yıl ayda bir depo penisilin kullanmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bu mikroorganizmalar mitral kapakta tahribata yol açarlar. Zamanla tahribata uğramış yaprakçıkların üzerinde kireçlenmeler oluşur ve kalınlaşırlar. Buna bağlı olarak yaprakçıkların hareketleri kısıtlanır ve kapak alanı daralır  sonuçta bu durum kapakta darlık ve yetmezliğe neden olur. Mitral darlığında, sol  kulakçıktaki temiz kanın karıncığa geçmesi için kulakçık basıncının normalin üstüne çıkması gerekir bu hem kalbin büyümesine hem de akciğer içi basıncın artmasına neden olur.

Mitral kapak  alanı 1.5cm2 nin altına düştüğü zaman hastalarda şikayetler ortaya çıkar. Hastalar nefes darlığı, çabuk yorulma ile hekime baş vururlar.  Darlık, ilerledikçe akciğer içi pulmoner damarda basınç artışı meydana gelir. Hastalar sık sık akciğer enfeksiyonu ile hastaneye gelirler. Sonuç olarak  akciğer ödemi, sağ kalp yetmezliği, bacaklarda ödem, karın boşluğunda sıvı birikimi ve karaciğer büyümesine gibi bulgular ortaya çıkar. Sağ kalp yetmezliğiyle beraber kalbin sağ tarafı büyür, buna bağlı olarak kalbin sağ tarafında bulunan triküspid kapakta yetmezlik gelişir.

Hangi hastalar ameliyat edilmelidir?

Mitral kapak alanı 1.5cm2 nin altına inmiş ve şikayeti olan hastalar ameliyat edilmelidir

Mitral yetersizlik nedir?

Mitral kapak yetersizliği kalpte sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran mitral kapağın tam kapanamadığı bir kapak hastalığıdır. Mitral kapağın biçimini bo­zan yapısal lezyonlar sonucunda ortaya çıkar ve bu durumda “organik” mitral kapak yetmezliği olarak anılır. Ayrı bir tip olan işlevsel mitral kapak yetmezli­ğinde ise sol karıncığın genişlemesi so­nucunda sol kulakçıkla sol karıncık arasında bulunan mitral kapak da genişler. Genişlemeye bağlı olarak mitral kapağın kapanmasını sağlayan ön ve arka yaprakçıklar kalp kasıldığı esnada tam kapanma­yı sağlayacak biçimde birbirine yaklaşamaz, sonuçta karıncıklar kasıldığında bir miktar kan kulakçıklara kaçacaktır. Kulakçıklara kaçan kanın miktarına göre biz mitral yetersizliğini hafif orta ileri olarak üçe ayırırız.

Organik mitral kapak yetmezliği çoğunlukla mitral kapak darlığıyla birlikte görülür (mitral kapak darlık ve yetmezliği şeklinde). Organik mitral kapak yetmezliğinin ülkemizde en sık görülen nedeni ise akut eklem romatizmasıdır.

Mitral yetersizliğin oluşmasında farklı nedenler rol oynayabilir. Bunlar, romatizmal kapak hastalığı, mitral kapağın dejeneratif hastalıkları, karıncıkların  genişlemesi ile seyreden kardiyomiyopati, endokardit olarak adlandırılan kalp kapakçıklarının iltihabı ve bazı kollajen doku hastalıklarını içerir. Mitral kapağın herhangi bir parçasının hastalığı kapağın  yetersizliğine yol açabilir.

Hangi hastalar ameliyat edilmelidir?

İleri derecede mitral yetersizliği olan hastalar şikayetleri olmasa da, kapak tamirinde deneyimli merkezlerde ameliyat edilmelidir.