Mitral kapak tamiri ameliyatlarınin kapak değişimi ameliyatlarından farkı, işlemin hastanın sadece kendi dokusunun kullanılarak yapılımasıdır. Bu nedenle tamir yapılan hastaların ameliyat sonrası ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanma gereksinimleri olmaz. Mitral kapak tamiri ameliyatlarında değişik yöntemler kullanılır. Kullanılacak yöntem kapaktaki patolojiye veya hasara göre değişmekle beraber, her zaman yapılan tamir işleminden sonra mutlaka ring olarak adlandırılan bir destek dokusu (sentetik halka) kapağı desteklemek için takılır. Bu halka kapağın üzerindeki yükü azaltarak tamirin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Özellikle dejeneratif mitral yetmezliği olan hastaların, ameliyat mortalitesi (ölüm riski) oranları %1 in altında ve tamir oranları %95 in üstünde olan, kapak tamirinde deneyimli merkezleri seçmeleri hastalar için daha doğru bir seçim olur. Mitral kapak tamir ameliyatları farklı mitral kapak patolojilerinde uygulanmakla beraber  en sık dejeneratif ve iskemik mitral yetersizliğinde uygulanmaktadır. Geçmişte romatizmal mitral kapak hastalıklarında kapak tamiri  çok az yapılırken, tamir yerine daha çok kapak değişimi tercih edilimekteydi. Günümüzde geliştirilen tamir teknikleri ile kapak tamiri oranı romatizmal orjinli mitral kapak patolojilerinde de artmaktadır.

Kapak değişimi yerine tamirin tercih edilmesinin nedenleri: Tamir yapılan hastaların değişim yapılan hastalara göre daha uzun yaşamaları, kalp fonksiyonlarının daha iyi korunması, kan sulandırıcı ihtiyaçlarının olmaması, hayat kalitelerinin daha iyi olması, kadın hastalarda doğum yapmaya imkan sağlaması, kanama, emboli ve kapak enfeksiyonu gibi hadiselerin daha düşük olması olarak sıralanabilir.

 

Dejeneratif mitral kapak yetmezliği. Üstteki fotoğrafta mitral kapak ön yaprakcığa ait kopmuş korda görülüyor. Alttaki fotoğrafta sol karıncık serum ile doldurulunca ortaya çıkan kopmuş korda bölgesinden sol kulakçık içine sarkma ve yetmezlik(kaçak) görülmekredir.

Üstteki fotoğraf, mitral kapak ön yaprakçıkta kopmuş olan kordanın yerine yapay korda yapma işlemi. Alttaki fotoğraf, yapay korda yapıldıktan sonra boyunu ayarlama işlemi.

Mitral kapak tamir sonrası sol karıncık serum ile doldurularak test edilir. Normalde geriye kulakcığa serum kaçmadığı ve tamir öncesi yaprakçıklarda görülen sarkmanın olmadığı görülmekte . Ameliyat sonrasında kaçak olup olmadığı TEE adı verilen ekokardiyografi ile ameliyathanede kontrol edilir.

Koroner arter hastalığına bağlı iskemik mitral kapak yetmezliği. Arka yaprakçık yüzeyi perikard(kalp zarı) kullanılarak genişletilmiş. Sol karıncık serum ile doldurularak yapılan testte sol kulakcığa serum kaçağı(mitral yetmezlik) görülmemektedir.