Torasik Aorta Anevrizmasının Endovasküler Onarımında

 • Daha yüksek teknik başarı oranları
 • CPB kullanılmaması
 • XCL kullanılmaması
 • Daha küçük insizyon
 • Daha kısa ameliyat süresi
 • Daha az kan kaybı

Endovasküler Onarım
1. Nörolojik
2. Renal
3. Kardiyak
4. Pulmoner
komplikasyonlarda azalma sağlar.

Torasik Aortada Endovasküler Greft Uygulama Alanları

 • Daha önceki aortik anevrizma ameliyatıyla ilgili anevrizma formasyonlarının tedavisi
 • Penetran Ülser+Hematom ve psödoanevrizma formasyonu
 • False lümen dilatasyonu gösteren kronik diseksiyon
 • Travmatik torasik aort diseksiyonu
 • Akut aort diseksiyonu