D20. Atriyal Fibrilasyon Cerrahisi için İrigasyonlu Radyofrekans Modifiye Maze İşlemi : Orta Dönem Sonuçlar. Ertan Sagbas, Belhhan Akpınar, Barıs Caynak, Ilhan Sanisoglu, Cavlan Ciftci. Turkish J Intervent Electrophysiol 2006; 1:6-13.

D21. Atriyal fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi. Belhhan Akpınar, Ertan Sagbas, Mustafa Güden, İlhan Sanisoglu. Anadolu Kardiyol Derg 2007; 7:65-73.

D22. Cerrahi Ablasyon Teknikleri : Torakoskopik ve Robotik Ablasyon. Ertan Sağbaş, Barış Çaynak, Burak Tamtekin, Burak Onan, İlhan Sanisoğlu,Belhhan Akpınar. Türkiye Klinikleri J. Cardiovasc. Surg. – Spiecal Topics 2008; 1:54-59.

D23. Üç olguda robot yardımı ile tam endoskopik koroner arter bypass cerrahisi. Ertan Sağbaş, İlhan Sanisoğlu, Mustafa Güden, Barış Çaynak, Belhhan Akpınar. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2008: 16(4) : 254-256.

D24. Aort Kapak Replasmanı sonrası sol ventrikül kütle gerilemesi. Kerem Oral, Aşkın Ali Korkmaz, Burak Onan, Burak Tamtekin, Mustafa Güden, İlhan Sanisoglu. Anadolu Kardiyol Derg. 2010: 10:452-7.

D25. Atriyal Fibrilasyonun cerrahi tedavisinde irrigasyonlu monopolar ve bipolar radyofrekans ablasyon sonuçlarının karşılaştırılması. Burak Onan, İsmihan Selen Onan, Barış Çaynak, Aşkın Ali Korkmaz, Ertan Sağbaş, İlhan Sanisoğlu, Emine Öklü, Belhhan Akpınar. Anadolu Kard derg. 2011;1:39-47.

D26. Endurant stent greft erken dönem sonuçları ve talent stent greft ile karşılaştırılması. Levent Onat, İlhan Sanisoğlu, Ayhan Mutlu, Zehra Bayramoğlu, Barış Çaynak, Ertan Sağbaş.  Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19 (2): 186-191.

D27.B Akpınar, İ Sanisoğlu. Minimal invaziv kalp cerrahisinin gelişimi ve geleceği. Derleme. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg Special Topics 2011 3(3) 1-6.

D28. E Sağbaş İ Sanisoğlu. Robotik mitral kapak cerrahisi. Derleme. Türkiye Klinikleri J, Cardiovasc Surg –Special topics. 2011 3(3) 31-5.

D29. Z Bayramoğlu, İ Sanisoğlu. Ekstrakorporeal dolaşımda acil durumlar, komplikasyonlar ve çözüm yolları. Derleme. Türkiye Klinikleri J, Cardiovasc surg – special topics 2012 4(2) 61-73

D30. MK Oral, , Z Bayramoğlu, İ Sanisoğlu, M Dayangaç, Y Tokat, L Öklü, F Yener. Kombine aort kapak replasmanı ve canlı vericili karaciğer nakli. TGKDC Dergisi 2014 22(1) 152-56.

D31.  B Özçem, K Gülşen, M Akyüz, İ Sanisoğlu İzole kapak cerrahisi uygulanan hastalarda vucut kütle indeksinin mortalite ve morbidite üzerine etkileri. Türk Göğüs Kalp Damar. 2015;23(4) 802-803

D32. B Özçem, M Akyüz, B Özpak, İ Sanisoglu. Cerrahi sonrası nüks varikoz venler. Editöre mektup. Türk Göğüs Kalp Damar 2016;24(1)190-191.