E1. A Kayıhan, Ş Yavuz, M Ünal, İ Sanisoğlu, I Doğusoy, H Aydoğan, E Eren. Pulsatil kardiyopulmoner bypass’ın hematolojik etkileri. II.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 1992.

E2. A Kayıhan, Ş Yavuz, M Ünal, İ Sanisoğlu, I Doğusoy, C Pınar, E Eren: Aortokoroner bypass sonrası görülen hipertansiyon pulsatil perfüzyonla engellenebilirmi? II.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 1992.

E3. A Kayıhan, H Aydoğan, Ş Yavuz, H Sunay, M Ünal, İ Sanisoğlu, E Eren Koroner bypass cerrahisinde intraoperatif transluminal koroner anjiyoplasti uygulaması (Poster). II.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 1992.

E4. A Kayıhan; H Aydoğan, Ş Yavuz, M Ünal, A Uğur, T Siber, İ Sanisoğlu, E Eren: Mitral kapak girişiminde transseptal yaklaşım ve sonuçları (Poster). II.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 1992.

E5. S Çimen, E Yerlioğlu, F Bilgen, İ Sanisoğlu, A Takımoğlu, Ş Yavuz, B Çınar, T Kutsioğlu, E Eren, Z Aykaç, A Özler: Açık kalp ameliyatlarından sonra solunum fonksiyon testlerinde değişme ve LİMA kullanımının buna etkisi( Poster). II.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 1992.

E6. B Akpınar, B Polat, İ Sanisoğlu, E Cakalı, O Bayındır, B Sönmez: Periferik arter hastalığı olan olgularda açık kalp cerrahisinin riski. IV.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Marmaris 1996.

E7. B Akpınar, B Polat, İ Sanisoğlu, E Cakalı, O Bayındır, B Sönmez: Pulmoner kapak replasmanı: İki olgu nedeniyle. IV.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Marmaris 1996.

E8. B. Akpınar, O. Bayındır, M. Güden, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, E. Can, B. Sönmez, C. Demiroğlu. “Ondansetron HCl’ün Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Delirium Üzerine Etkisi.” XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 1999.

E9. B. Akpınar, M. Güden, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, B. Polat, E. Cakalı, O. Yılmaz, B. Sönmez, C. Demiroğlu. “Hipotermi ve Ventriküler Fibrilasyon Tekniği İle Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Revaskülarizasyon.” XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 1999.

E10. B. Akpınar, S. Aytekin, B. Polat, E. Sağbaş, M. Güden, İ. Sanisoğlu, C. Araz, O. Yılmaz, B. Sönmez, C. Demiroğlu. “Aort Pozisyonunda Tek Leaflet’li (Medtronic Hall) Kapağın Değişik Oryantasyonunun Transvalvüler Basınç Gradiyenti Üzerine Etkileri.” XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 1999.

E11. B. Akpınar, S. Aytekin, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, M. Güden, C. Araz, M. Arpaz, B. Sönmez, C. Demiroğlu. “Aort Kapak Replasmanında Stentsiz Biyoprotez (Medtronic Freestyle) Kullanımı (Erken Dönem Sonuçları).” XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 1999.

E12. B. Akpınar, M. Güden, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, E. Cakalı, M. Arpaz, B. Sönmez, C. Demiroğlu. “Koroner Bypass Cerrahisi Sırasında Triiyodothyronin (T3) Kullanımı.” XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 1999.

E13. B. Akpınar, M. Güden, İ. Sanisoğlu, E. Sağbaş, O. Yılmaz, Z. Bayramoğlu, O. Bayındır. “Koroner Arter Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass (KPB) Kullanılarak ve Kullanılmadan (Off-Pump) Gerçekleştirilen Greftlerin Akımlarının Transit Zaman Akım Ölçümü (TTFM) Kullanılarak Karşılaştırılması.” XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 2001.

E14. B. Akpınar, İ. Sanisoğlu, M. Güden, E. Sağbaş. “Risk Skorlama Sistemlerinin Geçerliliklerinin Konvansiyonel ve Off pump Koroner Bypass Olgularında Karşılaştırılması.” XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir 2001.

E15. M. Güden, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, U. Özbek, O. Yılmaz, K. Kazımoğlu, O. Bayındır, B. Akpınar. “Video Yardımı ile Minimal Invaziv (Port-Akses) Kalp Cerrahisi: Erken Dönem Sonuçları.” Türk Kalp damar Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi Antalya 2002.

E16. E. Sağbaş, M. Güden, İ. Sanisoğlu, U. Özbek, O. Yılmaz, M. Arpaz, A. Yüksel, B. Çaynak, O. Bayındır. Endoskopik Kalp Cerrahisi Erken Dönem Sonuçları. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya 2002.

E17. E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, M. Güden, B. Akpınar. Kalp cerrahisinde da Vinci robotik sistem ile ilk deneyimlerimiz. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Ürgüp 2004.