D1. A Kayıhan, Ş Yavuz, M Ünal, İ Sanisoğlu. Anterior descendan arterin travmatik yaralanması ve sol interna mammaria arteri ile revaskülarizasyonu. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1992:2(1);127-30

D2. A Kayıhan, Ş Yavuz, M Ünal, İ Sanisoğlu, C Konuralp, H Akay, Z Aykaç, S Aykut, E Eren. Aortokoroner bypass sonrası postoperatif hipertansiyon pulsatil perfüzyonla engellenebilir mi? Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. 1993:2(1);59-62.

D3. A Kayıhan, M Ünal, İ Sanisoğlu, C Konuralp, G Abay, E Eren. Genç bir hastada sol arteria carotis comminus anevrizması (Olgu taktimi). Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi. 1994;7(1):68-71.

D4. MH Akay, H Aydoğan, İ Sanisoğlu, C Konuralp, T Okay, S Aka, E Eren: Bir mediastinal teratom olgusu (Olgu taktimi). Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. 1996:4(4);55-56

D5. B Akpınar, B Polat, İ Sanisoğlu, M Yılmaz, E Cakalı, O Bayındır, B Sönmez: Pulmoner kapak replasmanı. İki olgu nedeniyle. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1997:39-45

D6. B Akpınar, B Polat, İ Sanisoğlu, M Yılmaz, E Cakalı, O Bayındır, B Sönmez. Periferik ve koroner arter hastalığı olan olgularda iki farklı yaklaşım: Tek veya iki seansta operasyon. Damar Cerrahisi Dergisi. 1997:2;39-45

D7. İ Sanisoğlu, B Akpınar, M Ünal, C Konuralp, MH Akay, E Eren. Koroner arter reoperasyonlarında risk faktörleri. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi. 1997:1(4);9-13. (Bu makale tezimden üretilmiştir)

D8. B Akpınar, M Güden, B Polat, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Sönmez, C Demiroğlu: Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi (23 vaka). Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1999:7(3); 217-22.

D9. B Akpınar, İ Sanisoğlu, O Bayındır, S Aytekin, V Aytekin, B Sönmez, C Demiroğlu. The surgical treatement of left ventricle aneurysm: Patch repair versus conventional closure. Medical Journal of Ege University. 1998:8(1-2);27-31

D10. İ Sanisoglu, B Akpınar, M Güden, E Sağbaş, E Cakalı, M Arpaz, O Bayındır, C Demiroğlu. Açık kalp cerrahisi sonrası perikardın primer kapatılmasının kalp tamponadı üzerine etkisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999:7;5  367-9

D11. B Akpınar, M Güden, B Polat, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Sönmez, C Demiroğlu: Aortic valve replacement with a stentless bioprosthesis. Archives of the Turkish Society of Cardiology 1999;27:159-62.

D12. İ Sanisoglu, B Akpınar, M Güden E Sağbaş K Karaman. Koroner-subklavian steal sendromu: 3 olgu nedeniyle. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999: 7; 4 341-3 

D13. M Güden, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar O Yılmaz. Koroner cerrahisinde tek klemp tekniğinin nörolojik ve kardiak sonuçlar üzerine etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2001;9: 1-3

D14. M Güden, B Akpınar, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, M Şirvancı, Z Bayramoğlu B Çaynak, A Yüksel. Açık kalp cerrahisi sonrası vertebral osteomiyelit: mediastinitin önemli bir komplikasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2001;9: 57-8.

D15. M Güden, K Kazımoğlu, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, M Arpaz, B Akpınar. Modifiye dikiş tekniği ile endoventriküler sirküler patch plasti. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2002;10:23-26.

D16. M Güden, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, K Kazımoğlu, U Özbek, Z Bayramoğlu, K Oral, B Akpınar. Video yardımı ile minimal invazif ‘Port Akses’ kalp cerrahisi erken dönem sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 2003;31:125-30.

D17. İ Sanisoğlu, M Güden, E Sağbaş, B Çaynak, B Akpınar. Aort pozisyonunda Medtronic Hall mekanik kapağın değişik oryantasyonu transvalvuler basınç gradientini etkiler mi? HKK Cerrah Bül. 2003;11:1-4.

D18. M Güden, K Kazımoğlu, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, O Yılmaz, B Akpınar. Pompasız koroner arter bypass cerrahisi uygulanan yüksek riskli hastalarda preoperatif intraaortik balon pompa kullanımı. HKK Cerrah Bül 2003;11:9-12.

D19. Robotik Kalp Cerrahisi. Ertan Sağbaş, İlhan Sanisoğlu, Mustafa Güden, Barış Çaynak, Zehra Bayramoğlu, Belhhan Akpınar. Robot Assisted Cardiac Surgery Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Özel Sayısı Cilt/Vol:1, Sayı/No: 10 – 2005 : 67-76.